Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

STRUČNA PODRŠKA POLITIČKIM STRANKAMA, NVO ZAJEDNICI I OMLADINSKIM POKRETIMA

Autor i koordinator:
Božo Prelević

Uvod

Istraživanja javnog mnjenja u poslednjih 20 meseci pokazuju većinsku opredeljenost građana ka promenama sistema, u odnosu na do sada isključivo ponuđene personalne promene. Istovremeno, ta ista istraživanja ukazuju na porast neopredeljenosti izazvan razočaranošću do sada ponuđenim (odnosno neponuđenim) rešenjima, ali i sve veće prisustvo straha izazvano represijom. Stoga program aktivnosti predložen ovim projektom nudi niz aktivnosti usmerenih na mobilisanje građana za izjašnjavanje za nove vrednosne sisteme (koji se između ostalog nude projektima ponuđenih modela zakona ekspertskih grupa LEX-a), za aktivnije uključivanje u procese odlučivanja i za aktivno učestvovanje na izborima.

S intenziviranjem represije prema opozicionim strankama, aktivistima omladinskih grupa i nevladinih organizacija, kao i prema novinarima nezavisnih medija, univerzitetskim profesorima, sudijama i ostalima, raste potreba za pružanjem stručne-savetodavne podrške posebno tumačenjem postojećih propisa kao i nacrta zakonskih projekata koji se najavljuju (zakon protiv terorizma, zakon o nevladinim organizacijama i dr). Organizovano i koordinirano pružanje takve podrške jedan je od osnovnih razloga za pokretanje Lige eksperata – LEX kao think tank organizacije osposobljene da pruža i ad hoc podršku eminentnih pravnika, sociologa, psihologa, politikologa, filozofa, ekonomista, eksperata za pitanja vezana za rad policije, lekara itd. neophodnu u kontekstu svakodnevnih zbivanja. Veliki broj eksperata LEX-a već je angažovan na realizaciji sastavnih delova ovog projekta.

Iako je političkim strankama i grupama civilnog društva kroz više različitih programa pružena potrebna edukacija za organizaciono i akciono osposobljavanje i dalje postoji izražena potreba za stručnom savetodavnom pomoći, naročito u onim specifičnim situacijama kada je neophodno blagovremeno i multidisciplinarno na adekvatan način usmeriti akciju kako bi se:

  1. u optimalnoj meri i u skladu sa orijentacijom civilnog društva ostvario željeni cilj;

  2. izbeglo svako nasilje i moguća konfrontacija;

  3. ublažile posledice represije;

  4. doprinelo formiranju pozitivnog javnog mnjenja o akciji civilnog društva, a naročito omladinskih akcionih pokreta;

  5. istovremeno doprinelo motivisanju građana da izlaskom na izbore doprinesu uspostavljanju ponuđenog kvalitetnijeg pravnog, ekonomskog i društvenog sistema.

Opis projekta

Projekat se odnosi na organizovanu i koordiniranu stručnu podršku koju eksperti, članovi LEX-a pružaju omladinskim akcionim pokretima, političkim strankama i grupama civilnog društva u nekoliko ravni:

  1. Profesori univerziteta, bivši i sadašnji sudije (članovi Društva sudija Srbije) pružaju pravnu savetodavnu pomoć. Ovaj ad hoc akcioni program kompatibilan je sa programom pravne podrške koji obezbeđuju Beogradski centar za ljudska prava i Jugoslovenski komitet pravnika za prava čoveka i omogućava da se na optimalan način zaokruži neohodno reagovanje u pravnoj ravni;

  2. Profesori univerziteta sociolozi, psiholozi, filozofi, politikolozi i stučnjaci za pitanja vezana za rad policije pružaju savetodavnu pomoć grupama civilnog društva, omladinskim akcionim pokretima i opozicionim strankama pri koncipiranju pojedinih akcionih programa i njihovom usmeravanju na postizanje gore nabrojenih (pod a, b, c, d, e ) željenih efekata;

  3. Eminentni lekari pružaju stručnu pomoć članovima opozicionih strnaka, NVO grupa i omladinskih akcionih grupa. Realizacija projekta Projekat se realizuje u kontinuitetu i ad hoc u zavisnosti od datih okolnosti opisanih u Uvodu.

Realizator projekta

Realizator ovog projekta je nevladina organizacija Liga eksperata – LEX, koja okuplja 25 različitih timova sa preko stotinu eksperata, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.

Vreme realizacije projekta

Projekat se realizuje u periodu između avgusta 2000. i oktobra 2001. godine.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije