Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 


AKTUELNO U NGO LEX

 

PROMOCIJA MORALNIH I PROFESIONALNIH VREDNOSTI

NVO Liga Eksperata (LEX) i Asocijacija evropskih novinara Slovačke (Association of European Journalists - Slovak Section), će realizovati Projekat pod pokroviteljstvom Bratislava Beograd Fonda i Slovak Aid (ODA)....dalje> 

 

 


 


Model zakona o privatnoj delatnosti obezbeđenja lica i imovine i detektivske delatnosti.....dalje>

Tekst modela zakona


Šta je to LEX?

LEX je registrovan kao nevladina i nestranačka organizacija (think tank) koja okuplja eminentne stručnjake iz raznih oblasti:

pravo, ekonomija, sociologija, politikologija, kultura, obrazovanje, psihologija, mediji.

Organizaciona struktura

Dr Slobodan Vučetić, ko–predsednik
Dr Ratko Božović, ko–predsednik
Dr Goran Pitić, ko–predsednik
Božo Prelević, izvršni direktor

Svaki od tri ko–predsednika pokriva jednu od oblasti LEX-a, kao vrhunski stručnjak u određenom polju:

  • pravo, javna administracija
  • sociologija, psihologija, političke nauke, filozofija, kultura
  • ekonomija

Delatnosti LEX–a

  1. pružanje neposredne ekspertske podrške u projektovanju i promociji osnovnih rešenja budućeg privrednog i društvenog sistema za potrebe svih relevantnih aktera, nosilaca promena;

  2. priprema konkretnih modela ključnih, sistemskih zakona (uključujući predloge ustavnih promena) iz najvažnijih oblasti privrednog i društvenog sistema. Na ovaj način nosioci demokratskih promena bi imali pripremljene modele najvažnijih zakona, kao i reformska rešenja, pre svega u oblasti građanskih sloboda i prava i njihove zaštite, moderne tržišne ekonomije, novog sistema obrazovanja i sl., koji bi bili usklađeni sa evropskim pravnim, ekonomskim i drugim standardima;

  3. široko razvijen sistem edukacije stručnjaka (kako pre, tako i posle izbora).

LEX je u ekspertskom smislu sposoban da pruži pravno-političku pomoć. Značajna prednost stručnog profila LEX-a jeste u tome što može da ponudi celovite, interdisciplinarne projekte reforme društvenog sistema, u kojima pored eksperata učestvuju i istaknuti stručnjaci iz prakse.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije