Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PROMOCIJA VLADAVINE PRAVA U SRJ

U Srbiji i Jugoslaviji poslednjih pet decenija nisu postojale demokratske inistitucije niti pravna država, tako da je neophodna što masovnija promocija ideje i suštine vladavine prava (zakona).

U cilju promocije savremenog teorijskog znacenja i politickog znacaja vladavine prava u širokoj javnosti, LEX i Delegacija Evropske komisije u Beogradu realizuju projekat pod nazivom "Promocija vladavine prava u SRJ". Osnovna ideja projekta je afirmacija vrednosti savremenih demokratskih društava u kojima je vladavina prava temelj i garant demokratskog društvenog poretka i gradjanskih sloboda i prava.

Projekat "Promocija vladavine prava" realizuje se organizovanjem 5 strucnih foruma, završnog okruglog stola i publikovanjem brošure "Promocija vladavine prava" koja ce biti dostupna nadležnim državnim organima, politickim strankama i užoj strucnoj javnosti. Ovaj projekat namenjen je i široj politickoj javnosti u cilju njene politicke i pravne edukacije, podizanja nivoa njihovih opštih znanja, politicke i pravne svesti i kulture. Kljucne kategorije koje ce se promovisati na strucnim forumima su: istorijski razvoj i teorijski pojam pravne države i vladavine prava; demokratska legitimnost vlasti; podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu, i sudsku; nezavisno sudstvo; ustavnost i zakonitost; ustavne garancije, sudska i druga zaštita ugovora.

Pogledati

Forum 1: Demokratska legitimnost vlasti

Forum 2: Sistem podele vlasti u Srbiji i SR Jugoslaviji u svetlu predstojecih reformi

Forum 3: Nezavisno i pravedno sudstvo u demokratskoj Srbiji

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije