Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

NOVO POLICIJSKO ZAKONODAVSTVO U SRBIJI

Autor i koordinator:
Prof. dr Budimir Babović

Cilj projekta

Cilj projekta "NOVO POLICIJSKO ZAKONODAVSTVO U SRBIJI" jeste da, na osnovu stečenih iskustava i opažanja, kao i analize rešenja i iskustava demokratskih zemalja i određenih zemalja u tranziciji ponudi alternativna rešenja za nadležnosti, organizaciju i kontrolu policijskih snaga u Srbiji. Ta rešenja biće formulisana u modelu novog zakona o unutrašnjim poslovima.

Sistematizovana analiza i prezentacija problematike treba da istakne značaj negativnih efekata postojeće organizacije i političkih zloupotreba policije.A potpuna revizija koncepcije sistema bezbednosti i predlaganje novih normativnih rešenja nameću se kao jedan od prioritetnih zadataka u borbi za demokratske promene. U tome leži suština opravdanosti projekta koji treba da celovito i koherentno obradi ova pitanja.

Projekt treba da bude realizovan u dve etape:

Prva etapa

obuhvata pripremu dokumentacije i izradu modela novog zakona o unutrašnjim poslovima.

Druga etapa

U drugoj etapi biće organizovana (u zemlji i u inostranstvu) edukacija pripadnika organa unutrašnjih poslova u skladu sa novom koncepcijom i novim rešenjima.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije