Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

MODEL ZAKONA O SUDOVIMA I IZRADA SUDIJSKOG KODEKSA

Autor i koordinator:
Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić

Rad na projektu zasniva se na razradi načela podele vlasti, kao i na opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava o nezavisnosti sudstva, sadržanim u Univerzalnoj deklaraciji o nezavisnosti pravosuđa i Opštim načelima o nezavisnosti sudstva, čije su odredbe, po članu 16 stav 2 Ustava Jugoslavije, sastavni deo našeg pravnog sistema.

Pored institucionalizacije ustavnog načela o nezavisnosti sudstva, razrađene su i garancije sudske nezavisnosti koje se odnose na: imenovanje sudija, stalnost sudijske funkcije, rezidencijalnu stalnost sudija, imunitet sudija, raspored poslova i predmeta, sudije porotnike, odgovornost i razrešenje sudija, udruživanje sudija, materijalni položaj sudija, sudski budžet i dr.

Projekat ukazuje i na suštinu pravednog sudstva. Ponudio bi: Model zakona o sudovima i sudijama i Model kodeksa sudijske etike.

Rukovodilac projekta
prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić
Nosioci projekta
dr Kosta Čavoški, prof. dr Vojin Dimitrijević, dr Zoran Ivošević, prof. dr Danilo Basta, Slobodan Vučetić, Milan Miković, prof. dr Jovan Babić, dr Nebojša Šarkić, prof. dr Momčilo Grubač, Božo Prelević, mr Leposava Karamarković, Dušan Slijepčević, Vida Petrović–Škero i Vlastimir Janković.
Sekretar projekta
Danica Gavrilović
Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije