Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

IZDAVAČKA DELATNOST

Autor i koordinator:
Milanka Šaponja

Izdavačka delatnost nestranačke i nevladine organizacije Lige eksperata - LEX sastoji se od:

  1. Izdavanja mesečnog glasila - Lex specialis, i

  2. Štampanja stručnih knjiga.

Težište je na obradi i publikovanju stručnih pitanja kojima se bavi organizacija, posebno iz oblasti pravosuđa i vladavine prava generalno, zatim uspostavljanju osnovnih ekonomskih uslova za funkcionisanje slobodnog tržišta i razvijanje preduzetništva, kao i formiranje institucije javnosti i slobodnih medija.

Društveni okvir

Desetogodišnja kriza i četiri rata na prostoru bivše Jugoslavije izazvala je temeljno urušavanje svih institucija i uslovila brojne migracije stanovništva i odlazak iz zemlje najvećeg obrazovnog potencijala. Rat po prirodi stvari uništava institucije i razara stara pravila ponašanja i poslovanja, preciznije ukida svaki red. Specifičnost Srbije je, međutim, u tome što je režim i došao na vlast rušenjem institucija i dugotrajnim ratovima, ekonomskim i psihološkim iscrpljivanjem stvarao uslove koji su najviše odgovarali njegovom prekomernom trajanju.

Istrajno i sistematsko nastojanje režima da stvori haos prema sopstvenoj potrebi u kome najlakše može da vlada dovelo je do ubijanja profesije u svim oblastima društvenog života. Funkcionisanje svih službi (antisistema) svedeno je na isključivu poslušnost, koja se diktira iz jednog centra, a njen rezultat je sve dublje propadanje društva i dalji odliv stručnjaka. Rezultat toga je i pretvaranje ogromnog dela stanovništva u masu siromašnih i nemoćnih, nasuprot malom broju enormno bogatih i bahatih.

Dugotrajna izolacija zemlje i veliko siromaštvo koje je, u međuvremenu, nastalo pokidalo je sve veze sa svetom i onemogućilo stručnjake da prate svetska dostignuća u pojedinim oblastima. Njihovo napredovanje prestalo je da zavisi od znanja i sposobnosti i postalo u potpunosti zavisno od spremnosti da služe režimu. U međuvremenu, proteklu deceniju su u svetu ispunili krupni događaji koji su označili početak nove epohe - epohe globalizacije sa temeljnim strukturalnim promenama.

Formiranje LEX-a motivisano je potrebom da se stanju u društvu ponovo postave racionalna merila , a znanju vrati autoritet i samostalnost profesiji u obavljanju svih društvenih funkcija. Izdavačka delatnost se javlja kao jedna od metoda kojima će to biti postignuto.

Mesečnik Lex specialis - zamišljen je kao dugoročni porjekat koji će pored informacija donositi stručne analize i stavove najistaknutijih stručnjaka za pojedine oblasti, posebno u pravosuđu.

Uz populizam i korupciju, nestabilna valuta je treći metod kojim režim u Srbiji suvereno vlada čitavu deceniju. Niskim primanjima, nedovoljnim ni za simboličnu nadokandu za vreme provedeno na poslu, disciplinovana je delatnost koja se u svakom normalnom društenom sistemu smatra jednim od tri stuba - pravosuđe. Dugotrajna niska primanja oterala su stotine najboljih sudija iz pravosuđa koji su zbog potreba porodice (ili samosvesti) potražili bolje plaćene poslove da bi osigurali normalnu egzistenciju. Godinama se tako osipalo sudstvo, a na njihova mesta dolazili su nove sudije bez dovoljno iskustva i znanja da bi nivo porfesije održali na neophodnom nivou.

Nedostatak znanja i iskustva nove sudije su nadoknađivale odanošću vlasti i tako osiguravale napredovanje i sticanje političke moći u pravosuđu, kojom su dobijale sve ono što bi trebalo da im osigura stručnost. Sudije koje su se i u takvim okolnostima borile za profesiju uznemiravane su pa i od otpuštane s posla. Posledice takve prakse najviše osećaju građani koji ne uživaju ni minimum pravne zaštite i za najjednostavnije probleme godinama se sude.

Ciljevi

Zbog takvog nedostatka znanja neophodan je list koji bi se bavio najosnovnijim pravnim pitanjima i tumačenjima propisa, koji su obilato donošeni tokom proteklih godina. Istovremeno, stručnim analizama bi se ukazivalo na iracionalnost primene nekih propisa, koji samo otežavaju život i građanima i onima koji ih primenjuju. List bi trebalo da na izvestan način nadokandi znanje koje su sudije propustile da dostignu zbog poznatih okolnosti.

Obradom pojedinih tema, posebno iz međunarodnog prava, uredništvo namerava da informiše o formiranju nove političke strukture u međunarodnim odnosima, do koje je došlo posle pada Berlinskog zida 1989. godine. U vezi s tim, i na formiranje prateće pravne regulative i usaglašavanje sa normama zemalja liberalne demokratije, posebno u oblasti ljudskih prava i gradjanskih sloboda.

Po koncepciji lista velika pažnja ce biti poklonjena temama iz nadleznosti haškog Tribunala. Glavni cilj moćne propagande bio je da se ne uspostavi autoritet Tribunala i spreči stvaranja poverenja u njega u široj jugoslovenskoj javnosti. U potpunosti je, (i u opozicionim stranakama) zanemarena njegova uloga ne samo u zadovoljenju prava i pravde, nego i njegov značaj u prekidanju spirale nasilja koja ciklično generiše nove sukobe na ovom prostoru.

Pored informativnog dela, koji je neophodan zbog zatvorenosti medija za haške teme, list će obradjivati pitanja iz stručnog ugla i ozbiljnom stručnom sintezom procenjivvati njegov doprinos postavljenim ciljevima.

Poštujući komparativnu strukturu LEX-a, list bi obrađivao pravne i ekonomske dimenzije pojedinih pitanja: serijali o korupciji, o sivoj ekonomiji, izgradnji tržišne ekonomije uz poređenja sa iskustvima u zemalja u tranziciji i zemalja liberalne demokratije.

U ovoj oblasti posebna pažnja bi bilo posvećena problemu siromaštva kao jednom od najtežih. Uz razuđeno shvatanje ekonomije i skretanje pažnje samo sa monetarne i fiskalne politike krug tema bi se proširio i na obrazovanje, zdravstvo, razvoj privatnog sektora - uz korišćenje paralelnog sistema pokazatelja altrenativnih metoda.

Lex specialis

Obim - 48 strana, formata A4 na roto papiru, uz kvalitetniji papir za korice. Tiraž 6.000 primeraka. Besplatno se deli sudijama, advokatima i drugim stručnjacima i adekvatnom delu javnosti.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije