Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PREDLOG PROJEKTA

CENTAR ZA PROUČAVANJE I ISTRAŽIVANJE KORUPCIJE

Autor i koordinator:
Božo Prelević

CILJ PROJEKTA

Kratkoročni cilj projekta jeste formiranje multidisciplinarnog tima stručnjaka iz oblasti prava, ekonomije, sociologije, političkih nauka i drugih oblasti. Osnovna delatnost tog tima bila bi sistematsko istraživanje, prikupljanje i metodološke analize uzroka, pojavnih oblika i rasprostranjenosti korupcije, uzimajući u obzir i iskustva demokratskih zemalja kao i zemalja u tranziciji.

Predlozi i alternativna rešenja za onemogućavanje i suzbijanje najčešćih oblika korupcije, formulisani u multidisciplinarnom timu , bili bi ponuđeni relevantnim političkim snagama i građanima a mogli bi biti korišćeni prilikom izrade zakona, propisa i izmene administrativnih procedura.

Analiza bi bila posebno usmerena na rad državnih organa, ministarstva, policije, pravosuđa, zdravstva, lokalne samouprave, političkih stranaka i carinske službe odnosno modela korupcije karakterističnih za tranziciju privrede.

U ovom delu Projekat treba da uspostavi osnove za stvaranje nacionalnog centra za borbu protiv korupcije i kroz praksu proveri metodologiju rada budućeg centra. Na taj način on može da doprinese demokratizaciji društva, jačanju demokratskih institucija i vraćanju poverenja građana u institucije države. Istovremeno, od Projekta se očekuje da doprinese iznalaženju realno upotrebljivih mehanizama za ublažavanje veoma izraženog socijalnog raslojavanja građana.

Ovaj deo Projekta se može realizovati i u postojećim uslovima, primenom u lokalnim mikro celinama.

Dugoročni cilj je stvaranje trajne institucije nacionalnog centra za borbu protiv korupcije. Kao javni nepristrasni kontrolni mehanizam državnih organa i tržišne ekonomije Centar bi predstavljao efikasnu civilnu kontrolu rada državnih organa ali bi takođe doprineo suzbijanju kriminala i ponovnom uspostavljanju poremećene lestvice vrednosti.

Centar bi u svom radu ostvarivao neophodnu saradnju sa sličnim centrima u okruženju, a naročito sa organizacijama civilnog društva u zemljama koje se suočavaju sa sličnim problemima.

Ovaj deo projekta moguće je realizovati u periodu posle smene nedemokratskog režima.

OPRAVDANOST IZRADE PROJEKTA

Jugoslavija spada, po istraživanjima stranih agencija vršenih poslednjih godina, u grupu zemalja Evrope sa izraženim faktorom korupcije . Korupcija na prostorima SRJ pored pravno-ekonomskih ima i svoje tradicionalno psihološko-sociološke specifičnosti koje su tokom ekonomske krize kulminirale širokim spektrom pojavnih oblika i korupcionaških veza. Jedna od karakterističnih je svakako i uloga državnih organa koji su radi održanja autoritarnog sistema, umesto borbe protiv korupcije, korupcionaške veze tolerisali, štitili, a često i bili glavni generator čak učesnik uspostavljanja odnosno održavanja takvih veza. Pravno-ekonomski a posebno sociološki, korupcija predstavlja patološki fenomen koji se često pretvara u pragmatsko sredstvo političke borbe i značajan izvor nelegalnih prihoda političkih stranaka i njihovih čelnika. Nažalost nakon promene vlasti na lokalnom nivou u pojedinim sredinama došlo je do dalje eskalacije korupcije.

Transparentna analiza oblika i načina korupcije i njenih negativnih efekata istakla bi značaj borbe protiv ove razarajuće pojave, dok bi sa druge strane povratila poljuljani ugled demokratskim institucijama, u čemu se i ogleda opravdanost ovog projekta.

OPIS I SADŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da bude realizovan u dve etape.

Prva etapa obuhvata formiranje tima stručnjaka iz oblasti prava, ekonomije, psihologije, politikologije, zdravstva i drugih koji bi sarađivali sa stručnjacima iz prakse i istraživačima po jedinstvenoj metodologiji međunarodnih institucija, u saradnji sa međunarodnim organizacijama i regionalnim centrima, a koristeći iskustva zemalja u tranziciji.

U ovoj etapi ostvaruju se prikupljanje i analiza podataka o načinima i instrumentima korupcije pre svega u policiji, javnoj i lokalnoj upravi, zdravstvu, sudstvu, carini, medijima, obrazovanju i drugim neuralgičnim tačkama, a uporedo sa tim i periodična istraživanja javnog mnjenja.

Multidisciplinarni tim stručnjaka formiran za potrebe prve etape projekta istovremeno predstavlja i potencijalni nukleus stalnog centra za borbu protiv korupcije čije je formiranje planirano u drugoj etapi.

U okviru prve etape, a na osnovu prethodno obavljenih istraživanja gore pomenutog tima stručnjaka, LEX ostvaruje aktivnosti na:

 • Formiranju svesti javnog mnjenja o postojanju problema, njegovim dimenzijama, oblicima i genezi;

 • Formiranju akcione svesti civilnog društva o potrebi menjanja postojeće situacije;

 • Izradi modela metoda i mehanizama za borbu protiv korupcije i njeno suzbijanje.

Ove aktivnosti ostvaruju se:

 1. Pokretanjem public awareness kampanje;

 2. Organizovanjem tematskih okruglih stolova uz učešće relevantnih stručnjaka iz zemalja u tranziciji;

 3. Edukacijom javnosti putem javnih tribina i radionica;

 4. Pokretanjem specijalne edicije u kojoj bi bili objavljeni relevantni naslovi međunarodnih i domaćih stručnjaka.

Druga etapa predstavlja formiranje stalnog nacionalnog centra za borbu protiv korupcije koji bi u saradnji i sa državnim organima i međunarodnim institucijama istraživao oblike i načine korupcije, analizirao ih i davao predloge za njihovo suzbijanje i prevenciju, vršio neophodnu edukaciju državnih činovnika, a putem medija o rezultatima obaveštavao širu javnost i ostvarivao edukaciju građana.

Geopolitička pozicija zemlje zahteva i saradnju sa svim zemljama u regionu radi razmene iskustva i činjenice da se koruptivni proces vrlo često odvija na teritoriji više država (carinska služba, trgovina, bankarske transakcije i sl.).

Neophodni su evidencija propisa i rešenja u međunarodnoj praksi koja pogoduju razvoju korupcije, kao i davanje predloga za njihovu izmenu korišćenjem uporednih iskustava.

REALIZATOR PROJEKTA

Ovaj projekat realizuje nevladina organizacije LEX u saradnji sa ostalim organizacijama civilnog društva i nezavisnim medijima.

TRAJANJE PROJEKTA

Prva etapa : dvanaest meseci od usvajanja projekta.

Druga etapa : formiranje stalog centra za borbu protiv korupcije bez vremenskog ograničenja.

OČEKIVANI REZULTATI

Kratkoročno, projekat treba da doprinese:

 • obaveštavanju građana o razmerama i negativnim efektima te neophodnosti borbe protiv korupcije;.
 • podsticanju većeg angažovanja demokratskih snaga u rekonstrukciji postojećeg zakonodavstva i ustaljenih rešenja;
 • psihološkoj destimulaciji mogućih učesnika korupcionaških veza;
 • indukovanju korekcije lestvice vrednosti;
 • demistifikovanju procedura državnih organa (koji često davanjem znatnih povlastica pogoduju stvaranju i održavanju monopolističkih položaja određenih privrednih subjekata protivno proklamovanom principu tržišne privrede).

Dugoročno, realizovanjem prve etape stvorili bi se preduslovi za stalan rad centra za borbu protiv korupcije kao nezavisnog kontrolnog centra usmerenog prvenstveno ka nosiocima vlasti, administraciji na svim nivoima i tranziciji privrede. Radom centra ublažili bi se nepovoljni kriminogeni efekti korupcije koji po pravilu pogađaju najviše siromašne.

Jačanje pravne države kroz jačanje njenih institucija, čiji će rad biti permanentno analiziran od strane stručne grupe istraživača i obaveštavanog javnog mnenja, jeste jedan od osnovnih dugoročnih ciljeva ovog centra u smislu kontrole demokratskog civilnog društva.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije