Jump to content...

League of Experts - LEX
Belgrade, Topličin venac 11,
Serbia and Montenegro

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

Available in Serbian language only

KAMPANJA „SPASI SRBIJU, GLASAJ”

Autor:
Prof. dr Žarko Trebješanin
Koordinatori:
Dragan Bradić, Pokret sa margina, Kraljevo
Bratislav Stamenković, Narodni parlament, Leskovac

Osnovna ideja

Istraživanja građana Srbije pokazivala su značajnu inklinaciju ka promenama i spremnost da se podrže političke snage orijentisane ka promenama. Jedan dobar deo populacije nije bio još uvek opredeljen. Naša kampanja ciljala je pre svega na ovu grupu kolebljivih (kojih je bilo  blizu 30%). Kampanja je, takođe, trebalo da motiviše i one građane koji obično apstiniraju da ovaj put izađu na izbore i da se mirnim putem izbore za promene.

Ciljevi kampanje bili su:

  • Uključivanje velikog broja građana u predizbornu kampanju.
  • Stvaranje takmičarske izborne atmosfere, podizanje “temperature” kako bi što veći broj birača izašao na izbore.
  • Pomaganje građanima da aktivno i kritički uporede date kandidate, a onda da se sami odluče za boljeg na osnovu racionalnih i empirijiskih argumenata.
  • Razvijanje svesti o izuzetnom, sudbinskom značaju ovih izbora.

Opis projekta

Glavna poruka cele kampanje bila je: Budi i ti kovač svoje sreće, izađi na izbore i zaustavi srljanje Srbije u propast. SPASI SRBIJU – GLASAJ! Kampanja se odvijala na više različitih načina:

  • dizajniranje i distribuiranje postera za kampanju, letaka i nalepnica, objavljivanje plaćenih oglasa u nezavisnim novinama. Autor likovnog rešenja za dizajniranje plakata, postera, letaka, nalepnica je naš poznati umetnik i karikaturista Predrag Koraksić – Corax. 
  • organizovanje serije javnih tribina (učesnici su bili stručnjaci LEX -a, moderatori iz lokalnih nevladinih organizacija) sa temama: Kakvu vlast želimo? Zašto su ovi izbori sudbinski? Zašto se neki ljudi plaše demokratskih promena? Kakav nam je predsednik potreban? Prva tribina bi bila u Beogradu i TV snimak sa ove tribine je služio za najavu javnih tribina u drugim mestima Srbije i za prezentaciju kampanje u drugim mestima gde postoji (preko ANEM) i gde ne postoji lokalna televizija (video bim).

Značaj projekta

Kampanja je imala za cilj da motiviše potencijalno pasivne i neodlučne glasače i mobiliše ih za aktivniju ulogu u predizbornom procesu. Mišljenja smo da je ovaj projekat odigrao značajnu ulogu kod birača, posebno u procesu razbijanja straha od izbora i promena. U ovome su mnogo doprinela likovna rešenja Korax-a, koja su nedvosmisleno pozivala birače na izbore, te govoreći o ozbiljnosti situacije na duhovit i satiričan način, razbijala strah i apatiju kod ovih.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. All rights reserved.     | Legal info